Neke osobe mogu imati pravo da koriste nekretninu koja nije njihova. One mogu imati pravo plodouživanja, upotrebe ili stanovanja. Ova prava nazivaju se lične službenosti (postoje i takozvane stvarne službenosti, o kojima pišemo u posebnom članku). Ona pripadaju tačno određenim osobama i ne mogu se prenositi na druge. Vrste ličnih službenosti Pravo plodouživanja ovlašćuje nekog…

Pravo svojine To što si vlasnik neke stvari, pa i nekretnine, u pravnom smislu znači da nad njom imaš pravo svojine, koje podrazumeva da tu nekretninu možeš da koristiš (stanuješ u njoj, koristiš je za obavljanje neke delatnosti, primiš nekog u goste…) i da njome raspolažeš (da je održavaš ili adaptiraš, izdaješ u zakup, staviš…

Pogledajte prve korake prilikom kupoprodaje nekretnina. Prodavac nekretnine počinje proces kupoprodaje oglašavanjem prodaje, a kupac pretraživanjem oglasa. Zatim prodavac mora da pokazuje nekretninu potencijalnim kupcima, a kupac da obilazi nekretnine i prikuplja detaljne informacije o onima koje ga zanimaju. Kada se prodavac i kupac dogovore o ceni i ostalim uslovima prodaje, potpisuju predugovor i kupac…